GANTZ THE GAME
  オリジナルゲーム
  Gantz Theft Auto
  GANTZパチスロ化計画